A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus vil arrangere ein kort punktdemonstrasjon for å overlevere et opprop til Jonas Gahr Støre

Aksjonen trenger hjelp til å mobilisere så mange folk som mulig! Vær snill å kontakte alle du kjenner som er engasjert i saken og be deg om å sette av tid på måndag kl. 14.20 i Øvre Årdal.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre kjem til Årdal førstkommande måndag, aksjonsgruppa får høve til å sei ifrå til regjeringa at befolkninga i Indre Sogn ikkje kan godta nedlegging av Føden i Lærdal og omgjering av sjukehuset til eit distriktsmedisinsk senter.

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus vil derfor arrangere ein kort punktdemonstrasjon for å overlevere et opprop til Støre, som representant for regjeringa, med krav om å bevare Føden og sjukehuset.

Det trengs ein innsats frå mange for få god oppslutning om demonstrasjonen! Kanskje velvillige arbeidsgivarar vil gi folk fri, slik de har gjort andre steder i landet? Spesielt viktig er det sjølvfølgjelig at gravide og foreldre med småbarn i Årdal møter opp.


Det vil bli satt opp buss frå Lærdal, med retur etter demonstrasjonen. Påmelding til underteikna.