A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Åtvaring om lading av Hoverboards, el-syklar m.m

Brannvernet fekk melding om dette og var ute og kontrollerte, huseigar hadde sløkt brannen sjølv men ville ha kontroll.

Me må berre gjenta at litiumbatteri innheld mykje energi, feil på batteriet eller utstyret kan føra til overoppheting og brann. Dette spesiellt under lading. Syt for at utstyert og ladar ikkje er tildekka under lading, og ingen lading om natta.

Med helsing Årdal Brannvern

utbrent Hoverboard utbrent Hoverboard utbrent Hoverboard