A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årsmøte i Vest-Jotunheimen villreinutval

Årsmøte 20. mars på Gaupnetun i Gaupne kl. 1830. 

Saker:
Godkjenning av innkalling og val av styrar, årsmelding, rekneskap, justering av fellingsavgift, kvotevedtak, og valdområder, innkomne saker, val.

Det vert middag og føredrag om CWD. Påmelding innan 17. mars.

Innkomne saker må være kome til villreinutvalet innan 13. mars 
v/Vidar Moen, Bringevegen 8, 6865 Årdalstangen
E-post: vid-moen@online.no