A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årsmøte i Årdal kommunale bedriftsidrettslag

Onsdag 2. mars 2016 kl. 19.00
Eldresenteret, Årdal kulturhus.

Sakliste:
1. Konstituering
2. Handsaming av rekneskap 2015
3. Handsaming av årsmelding 2015
4. Innkomne saker
5. Val

Saker til årsmøtet kan sendast til:
Kasserar Mona Fykse, e-post mona.fykse@ardal.kommune.no innan 29. februar.