A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdalshallen er open for bruk, badebassenget fortsatt stengt

Diverre kan vi ikkje opne bassenget før vi har fått reparatør til luftanlegget. Det er så fullt med vassdamp i symjehallen at vi ikkje kan sleppe publikum inn der enno.
Vi kjem attende med oppdatering så snart luftanlegget er i funksjon.

Reparasjon av vassleidning har vore vellukka. Vatnet til Årdalshallen og omliggande område er no attende. Dette betyr at idrettslaga og skulane igjen kan nytte hallen til si trening.