A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal fekk ikkje breibandsmidlar

Det vart ikkje tildelt tilskot til meir utbygging av breiband i Årdal for 2015.
 

Fylkeskommunen melder i dag om at Årdal ikkje var blant dei som fekk tildelt midlar. Kommunen hadde søkt om utbygging av området øvst i Seimsdalen og i Fardalen.

Sogn og Fjordane fekk 18.560.000,- i breibandstøtte og vart dermed det fylket som fekk mest i år.  Det vart gjeve tilskot til A1 og A3 søknader.