A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årdal den mest effektive kommunen i fylket

kommuneeffektiv

Kommunalminister Jan Tore Sanner lanserte i dag nytt barometer for måling av kommunal effektivitet. «Senter for økonomisk forskning" (SØF) har utvikla verktyet som viser effektiviteten innan dei 3 største områda i alle norske kommunar.

Det er områda innafor pleie og omsorg, barnehage og skule som er analysert. Årdal kjem godt ut som nr 4 i gruppa med kommunar som vi kan samanlikne oss med. 

Men, i følgje Porten.no viser det seg òg at Årdal, i lag med Sogndal, er dei mest effektive kommunane i Sogn og Fjordane.

Meir informasjon finn du på den nye portalen kommunedata.no